Over 2MC

Medical Management Commpanionz

 

Natuurlijk is 2MC een eerbetoon aan en de afgeleide van de formule E = MC2 van Einstein. In deze ene formule bracht de beroemde wetenschapper twee schijnbaar tegenstrijdige werelden samen, die van materie en energie.

 

Zo wil 2MC ook twee werelden verenigen in één formule of het nu gaat om klant en leverancier, medewerker en management of anderszins.

Uitgangspunt

kameraadschappelijk (als companions: commpanionz) samenwerken aan maatwerkoplossingen om met empathie en flexibiliteit uw doelen te bereiken.

Samenwerking het beste resultaat

Home » Over 2MC

2MC is onderdeel van

Commpanionz Medical Logistics

Een van onze grootste specialisaties is het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (BVO BMHK) waarvoor wij de logistiek voor alle 5 deelnemende laboratoria en alle huisartsenpraktijken in heel Nederland uitvoeren.

Voor onderscheid tussen indicatief en bevolkingsonderzoek transport, houden wij dit gescheiden door voor het BVO BMHK te werken onder de naam ‘Commpanionz’.

Commpanionz is een afgeleide van 2MC, wat staat voor Medical Management Commpanionz.

Logo Commpanionz Medical logistics